•    ประกาศ:
  • *Thailand Trusted Online Casino Betting, Sportsbook, Slot Games | ilspd.com, Where Your Golden Dream Begin! "

Hattrick Thailand No.1

รางวัล B S 4A A ABC
รางวัลที่ 1 3,400 4,800 8,000 840 280
รางวัลที่ 2 1,200 2,400 280
รางวัลที่ 3 600 1,200 280
รางวัลเริ่มต้น 250
รางวัลปลอบใจ 80

  • MAGNUM
  • PMP
  • TOTO
  • SINGAPORE
  • SABAH
  • SANDAKEN
  • SARAWAK